Správa o reklamáciách 2021

9. 3. 2022

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PREŠETRENIA REKLAMÁCIÍ ZA ROK 2021

podľa § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“).

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Spoločnosť: Express One Slovakia s.r.o.   (pôvodný obchodný názov IN TIME, s.r.o.)

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31 342 621

Register: OR SR Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4376/B v zastúpení: Mgr. Ján Ťurek, konateľ Registračné číslo: 11 (ďalej len „spoločnosť EOS“) 

 

Spoločnosť EOS v súlade s § 28 ods. 6 zákona o poštových službách oznamuje, že v roku 2021 zaznamenala celkovo 2 419 nahlásených reklamácií. Percentuálny pomer doručených balíkov k počtu nahlásených reklamácií predstavuje 0,0004137 %.  

Reklamačné konanie v súlade s § 28 a nasl. zákona o poštových službách a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti EOS bolo vybavené týmito spôsobmi:  uznaním reklamácie – uznané reklamácie v počte 1 347;  zamietnutím reklamácie – zamietnuté reklamácie v počte 1 072. 

Spoločnosť EOS uznala reklamácie z nasledovných dôvodov: 

  1. poškodenie zásielky
  2. zničenie zásielky
  3. strata zásielky
  4. a iné. 


Spoločnosť EOS zamietla reklamácie z nasledovných dôvodov: 

  • neadekvátne balenie zásielky
  • podanie reklamácie po stanovenej lehote
  • nesprávne údaje na adresáta zásielky
  • a iné.  

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa 09.03.2022 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PREŠETRENIA REKLAMÁCIÍ ZA ROK 2021 

 


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk