Zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb

1. 7. 2022

ZAOKRÚHĽOVANIE CIEN TOVAROV A SLUŽIEB OD 01.07.2022

 

Vážení odosielateľa zásielok a adresáti zásielok, 

spoločnosť Express One Slovakia s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621 (ďalej len „EOS“) si Vás dovoľuje informovať ohľadom zaokrúhľovania dobierkových súm pri doručovaní zásielok v hotovosti, ktoré sa začnú uplatňovať od 01.07.2022 (piatok). 

Na území Slovenskej republiky bola prijatá novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon o cenách“), ktorá mení cenovú politiku zaokrúhľovania hotovostných platieb na 5 eurocentov (pozn. nahor alebo nadol). Cieľom tejto novely zákona o cenách je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí, čo povedie k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí, k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a znižovaním počtu prepráv týchto mincí.

Dôležité je podotknúť, že 1 a 2 eurocentové mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej Únie.

 

Zjednodušene povedané, princíp zaokrúhľovania bude nasledovný:

*   Ak sa suma bude končiť 1 alebo 2 centami, cena sa zaokrúhli nadol

*   Ak sa suma bude končiť 3, 4, 5, 6 a 7 centami, cena sa zaokrúhli na 5 centov

*   Ak sa suma bude končiť 8 alebo 9 centami, cena sa zaokrúhli nahor

 

Spoločnosť EOS bude i naďalej prijímať zásielky s dobierkovou sumou, ktorá nie je zaokrúhlená na 5 eurocentov. Ak adresát zásielky uhradí dobierkovú sumu v hotovosti táto dobierková suma sa zaokrúhli podľa vyššie uvedených pravidiel „na účet“ spoločnosti EOS. V tomto prípade spoločnosť SPS prevedie na účet odosielateľa zásielky (pozn. zákazníkovi) výšku dobierkovej sumy, ktorú zadal do systému spoločnosti EOS, tzn. nezaokrúhlenú. 

Ak adresát zásielky uhradí dobierkovú sumu prostredníctvom platobnej karty táto dobierková suma sa nezaokrúhľuje podľa vyššie uvedených pravidiel a budú sa uplatňovať tie isté pravidla ako doteraz. 

 

Ďakujeme za porozumenie

Express One Slovakia s.r.o. 

 

V Ivanke pri Dunaji, 30.06.2022


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk